ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας.

Το atelier-nethys.com είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής «το ηλεκτρονικό κατάστημα»).  Λειτουργεί υπό τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Anargyros Mavronikolas» που εδρεύει στην οδό Σάμου 24Α, Κορυδαλλός, ΤΚ 18120, Αττική, Ελλάδα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 152143050 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νίκαιας και αριθμό καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 169842709000 (εφεξής « η Επιχείρηση»). Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας μαζί μας είναι atelier.nethys@gmail.com και η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος μας 6979729502.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα που βρίσκεται στην διεύθυνση www.atelier-nethys.com, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε μαζί τους. Η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας διέπεται από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, οφείλετε να απέχετε από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

 

ΓενικοΙ Όροι

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα οποτεδήποτε. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, πάντα υπό την προϋπόθεση της εναρμόνισης με τη Γενική Ρύθμιση Προστασίας Δεδομένων (τη “GDPR”), (Ρύθμιση (Ε.Ε.) 2016/679), η οποία είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη (σχετικά δείτε το Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησής μας εδώ).

Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν εφαρμόζεται σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις τέθηκαν σε ισχύ στις 15 Οκτωβρίου 2023. Σε περίπτωση τροποποίησης τους θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύοντες θεωρούνται πάντοτε οι όροι και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώθηκαν από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

Δυνατότητα πραγματοποίησης αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 ετών και άνω, που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη σύμβασης πώλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι η συμπλήρωση και υποβολή από τον χρήστη/πελάτη της σχετικής φόρμας παραγγελίας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη πώλησης και η αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης.

Πληροφορίες & Προϊόντα

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα της Επιχείρησης και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω της ιστοσελίδας του atelier-nethys.com, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής, έχουν προκύψει ακούσια ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία αναλαμβάνει να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με την πώληση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών.

Η Επιχείρηση στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα τους. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως για τυχόν μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει καμία άλλη ευθύνη.

Η Επιχείρηση προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δε θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή την ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής κάποιου προϊόντος. Επίσης, η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη και δε φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

ΕυθΥνη του Χρήστη

Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του atelier-nethys.com και το ηλεκτρονικό κατάστημα σύμφωνα με τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους, καθώς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς καθώς η Επιχείρηση δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρουν. Οι Χρήστες οφείλουν να συμπληρώνουν με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του atelier-nethys.com και το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Δικαιώματα Πνευματικής ΙδιοκτησΙας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Επιχείρηση ή/και το ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτό καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση των παραπάνω στην ιστοσελίδα του atelier-nethys.com δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους και απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης.

ΠροστασΙα Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του atelier-nethys.com είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) προκειμένου να διεκπεραιώσουμε τις παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα του atelier-nethys.com, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με ηλεκτρονικό μήνυμα στο atelier.nethys@gmail.com ή κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στην σχετική σελίδα μπορείτε να δείτε με λεπτομέρεια την Πολιτική Απορρήτου της Επιχείρησης.

Αγορά Προϊόντων

Στο atelier-nethys.com, αφού επιλέξετε τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε και τα τοποθετήσετε στο “Καλάθι αγορών”, μπορείτε να προχωρήσετε στην αγορά τους με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων και την καταχώρηση και αποστολή των δεδομένων, ακολουθώντας τα στάδια της διαδικασίας που προβλέπεται από το λογισμικό του ηλεκτρονικού καταστήματος

Υποβολή παραγγελίας

Η Επιχείρηση σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας με όποιον από τους παρακάτω τρόπους επιθυμείτε: 

  • Online Παραγγελία, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος χρησιμοποιώντας την σελίδα καλάθι αγοράς.
  • Τηλεφωνική παραγγελία, καλώντας μας στο +30 6979729502 και δίνοντας μας την διεύθυνση αποστολής των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε.

Αναφορικά με την Online Παραγγελία, πριν από την αποστολή της παραγγελίας, μέσω ειδικού συνδέσμου, λαμβάνετε γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων που επιθυμείτε να αποκτήσετε και στη συνέχεια επιλέγετε την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου “ Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις του ιστοτόπου”, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας, λάβατε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση για:

-Τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησης, (επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

-Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της παραγγελίας όπως αυτά περιγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

-Τη συνολική τιμή των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, όλων των τελών, όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων (αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου) και κάθε άλλης δαπάνης, για το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως και το ότι η αναγραφόμενη τελική τιμή κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του πίνακα της παραγγελίας, με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.

-Τα μέσα πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, καθώς και της προθεσμίας εντός της οποίας η Επιχείρηση αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα και τους τυχόν περιορισμούς παράδοσης και των μέσων πληρωμής.

-Της υποχρέωσης πληρωμής σας με την υποβολή της παραγγελίας.

-Της ύπαρξης της ευθύνης της Επιχείρησης σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, της διάρκειας της σύμβασης και των όρων για τη λήξη της όπου τυγχάνει εφαρμογής και της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων σας βάσει της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής.

-Του δικαιώματος σας για άσκηση υπαναχώρησης (προϋποθέσεις, προθεσμία, διαδικασία, εξαιρέσεις) όπου τυγχάνει εφαρμογής και σε περίπτωση υπαναχώρησης, της επιβάρυνσης σας με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Επιχείρηση,  ενώ όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση τον Νόμο, την πληροφορία ότι δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Υποχρεούστε να ελέγχετε την φόρμα Ολοκλήρωσης της Παραγγελίας και να μην προχωράτε στην επιβεβαίωσή της, εφόσον δεν συμφωνείτε με όλα όσα αναφέρονται σε αυτή. Η αποστολή της παραγγελίας προς την Επιχείρηση, αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή από την Επιχείρηση, εφόσον προβήκατε στην πληρωμή της παραγγελίας, δικαιούστε την επιστροφή της πληρωμής.

Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας

Η παραγγελία σας δεν είναι δεσμευτική για την Επιχείρηση, πριν λάβετε επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας από εμάς, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Επιχείρηση, από τη στιγμή που λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε καταχωρήσει, σχετική ενημέρωση από εμάς, με τον αριθμό της παραγγελίας σας και την ένδειξη «Έχουμε ολοκληρώσει την επεξεργασία της παραγγελίας σας».

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας, επιβεβαιώνεται η ορθότητα της τελικής τιμής του προϊόντος και η διαθεσιμότητά του και σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο, η Επιχείρηση σας ενημερώνει σχετικά. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί, μόνο με την αποστολή και λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Η παραγγελία απεστάλη» ή «Η παραγγελία είναι έτοιμη για παραλαβή».

Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς, αλλά και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά τη διαχείρισή της και εσείς υποχρεούστε να ελέγχετε την κατάσταση της παραγγελίας σας και να ενημερώνετε αμέσως την Επιχείρηση εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία σας, διαφορετικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης της παραγγελίας σας, θα εφαρμοστούν στη σύμβαση πώλησης. Έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε από εμάς για την πορεία της παραγγελίας σας είτε τηλεφωνικά, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση atelier.nethys@gmail.com, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας αποστολής, χρησιμοποιώντας τον αριθμό φορτωτικής (tracking number) που θα σας έχουμε στείλει.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων, τα οποία λόγω μηχανικού ή τυπογραφικού λάθους εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη από την κανονική ισχύουσα τιμή τους. Εφόσον το σφάλμα, αφορά μέρος μόνο των προϊόντων της παραγγελίας, η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα, εκτός αν δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε τη μερική εκτέλεση της παραγγελίας σας, οπότε οφείλουμε να ακυρώσουμε ολόκληρη την παραγγελία.

Τιμές και Όροι Πληρωμής

Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβάνεται o προβλεπόμενος από τον νόμο Φ.Π.Α. Επίσης, τυχόν προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων της επιχείρησης.

Η επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλειστούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλιστεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση ή/και αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνήσετε μαζί  μας στο τηλέφωνο 6979729502, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο atelier.nethys@gmail.com ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού τόπου.

Η επιχείρηση σας προσφέρει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τους παρακάτω τρόπους: 

  • Πληρωμή με αντικαταβολή, όπου πληρώνετε το αντίτιμο (με μετρητά ή κάρτα) κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας στον εκάστοτε μεταφορέα. Η υπηρεσία της αντικαταβολής επιβαρύνεται με επιπρόσθετο κόστος 1,30€.
  • Πληρωμή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα σε ασφαλές περιβάλλον τράπεζας, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτες Visa ή Mastercard οποιασδήποτε τράπεζας είτε χρεωστική κάρτα που υποστηρίζει ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
  • Πληρωμή με ψηφιακό πορτοφόλι Google Pay, με τα στοιχεία που χρησιμοποιείται στις online αγορές σας.
  • Πληρωμή μέσω PayPal, όπου ανακατευθύνεστε στη σελίδα PayPal και εξοφλείτε την παραγγελία σας χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας.

Για τις συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας, στοιχεία όπως ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης κ.α. δεν γνωστοποιούνται, δεν επεξεργάζονται και δεν αποθηκεύονται από την επιχείρηση, διότι οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται μέσω προστατευόμενης σύνδεσης απευθείας στην ιστοσελίδα της τράπεζας που διαχειρίζεται τις συναλλαγές μας.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά άνω των 500€ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (απόδειξη λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 500€ (προ ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (τιμολόγιο πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Περισσότερες πληροφορίες για την πληρωμή των προϊόντων, τυχόν οικονομική επιβάρυνση λόγω πληρωμής με αντικαταβολή και άλλα, μπορείτε να βρείτε στην σελίδα όπου αναφέρονται αναλυτικά οι Τρόποι Πληρωμής.

Παράδοση & Κόστος Αποστολής

Τα  προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον δεν συντρέχει συγκεκριμένος λόγος αδυναμίας. Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στην διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας, είτε σε Θυρίδα BoxNow της επιλογής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους και το κόστος αποστολής των παραγγελιών μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα Πολιτική Καταστήματος όπου περιγράφονται αναλυτικά οι τρόποι αποστολής και η ανάλυση του κόστους.

Ο χρόνος παράδοσης στον μεταφορέα είναι από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα, υπό την επιφύλαξη καταστάσεων ανωτέρας βίας. 

Ανωτέρα Βία

Η Επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη εκτέλεση των παραγγελιών, δεν ευθύνεται όμως για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Σε τέτοιες περιπτώσεις δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, καθυστερήσεις που οφείλονται σε προμηθευτές, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πέρα των 30 ημερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια Δικτύου

Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη εάν οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα. Επίσης, δεν έχει ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοτόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

Υπαναχώρηση και Δικαιώματα Καταναλωτών

Σύμφωνα με τον Ν.2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Μπορείτε να παραδώσετε τα προϊόντα αυτά απευθείας στην έδρα της Επιχείρησης ή να τα αποστείλετε με δικά σας έξοδα. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την επιστροφή των προϊόντων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος.

Επιστροφές γίνονται δεκτές με το επίσημο παραστατικό της αγοράς τους και μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν χρησιμοποιηθεί, φθαρεί ή καταστραφεί. Προϋπόθεση επίσης για την επιστροφή είναι να έχουν τηρηθεί οι συνθήκες διατήρησής τους.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγξετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων που παραλαμβάνετε, την ποσότητα, το είδος τους και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα εγκαίρως (π.χ. φθαρμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κλπ). 

Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε με την συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου υπαναχώρησης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος εντός της ως άνω δεκατετραήμερης προθεσμίας και την αποστολή της α) είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης (Σάμου 24Α, Κορυδαλλός, τ.κ.18120) β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση atelier.nethys@gmail.com.  Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει. Η επιστροφή γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον έχετε εξοφλήσει προηγουμένως κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για την αποστολή των προϊόντων, όπως και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή τους. 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας στείλουμε, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που κοινοποίησατε την υπαναχώρηση. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Επιχείρηση υποχρεούται να σας αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε. 

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα και τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού.

Επιστροφές Προϊόντων

Ανεξάρτητα από το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση, η Επιχείρηση ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, όταν το προϊόν που αγοράστηκε από εσάς, δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση και ιδίως όταν έχει πραγματικό ελάττωμα ή δεν έχει τις συνομολογημένες ιδιότητες.

Σε περίπτωση ευθύνης της Επιχείρησης για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος, δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας:

1) να απαιτήσετε, χωρίς επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,

2) να ζητήσετε μείωση του τιμήματος,

3) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Εάν επιλέξετε τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η Επιχείρηση οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Η Επιχείρηση θα αντικαταστήσει τα προϊόντα που αγοράσατε, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Επιχείρησης, παραδόθηκαν σε εσάς άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε.

Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

ΔHλωση Εχεμύθειας

Η Επιχείρηση αντιμετωπίζει ως απόρρητη την αλληλογραφία του χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν μεταβιβάζει το περιεχόμενό της παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει την Επιχείρηση. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για α) την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της Επιχείρησης, β) την προστασία του ιστότοπου από κακή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση και γ) την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών ή του καταναλωτικού κοινού. Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνει πληροφορίες, όλες οι πληροφορίες θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

ΕπIλυση Διαφορών, Δικαιοδοσία & Ισχύον Δίκαιο

Η Επιχείρηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε πλήρως τα τυχόν ζητήματα τα οποία έχετε και θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013. Στην ΗΕΔ μπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά την οποία τυχόν έχετε. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια. 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Σύμβασης αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Η Επιχείρηση δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 26/02/2024

 

Κάρτα Atelier Nethys

CraftingCrafting StoriesStories and ArtArt

www.atelier-nethys.com