ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (GDPR)

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο και για ποιό σκοπό συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό μας τόπο: atelier-nethys.com, το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής «το ηλεκτρονικό κατάστημα»).

Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικών δεδομένων) είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Anargyros Mavronikolas» που εδρεύει στην οδό Σάμου 24Α, Κορυδαλλός, ΤΚ 18120, Αττική, Ελλάδα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 152143050 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νίκαιας και αριθμό καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 169842709000 (εφεξής «η Επιχείρηση»). Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας μαζί μας είναι atelier.nethys@gmail.com και η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος μας 6979729502.

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE 2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Η Επιχείρηση συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/EE). Η Επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών και πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος και να τηρεί τις σχετικές ρυθμίσεις του δικαίου της ΕΕ και του εθνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Αντιλαμβανόμαστε ότι δίνοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα μας εμπιστεύεστε αυτές τις πληροφορίες. Δημιουργήσαμε αυτή την πολιτική για να έχετε πρόσβαση με πλήρη διαφάνεια στα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Επίσης, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κατανοείτε τα δικαιώματα που έχετε όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ, οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα τους.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Δεδομένα συλλέγουμε

Η Επιχείρηση δεν συλλέγει πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα παρά μόνο αν τις παρέχετε οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να κληθείτε ή να υποχρεωθείτε να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Όμως, για την υποβολή παραγγελίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση και την αποστολή της, δηλαδή: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (email), κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, καθώς και λοιπά σχόλια ή / και οδηγίες για την παράδοση (όνομα στο κουδούνι, όροφος, κλπ).

Σε περίπτωση επιλογής της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ως τρόπου εξόφλησης, τα στοιχεία της κάρτας σας δίνονται απευθείας στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας που διαχειρίζεται τις πληρωμές μας και δεν κοινοποιούνται σε εμάς.

Μέσω του ηλεκτρονικού κατάστηματος μπορείτε να υποβάλετε παραγγελία ως “επισκέπτης”, οπότε τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παράδοση της παραγγελίας και για την ταυτοποίηση της πληρωμής σας και θα αποθηκευτούν στο μηχανογραφικό μας σύστημα μόνο για λόγους φορολογικού ελέγχου, αλλά δεν θα καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα και συνεπώς δεν θα υπάρχει πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών σας.

Η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεσή σας παρέχεται υπό τη μορφή γραπτής δήλωσής σας. Με την υποβολή της κάθε παραγγελίας θα κληθείτε να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο αλλά και την αποδοχή των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το αίτημα προς συγκατάθεση είναι διακριτό, κατανοητό, σε εύκολα προσβάσιμη μορφή και χρησιμοποιεί σαφή και απλή διατύπωση. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας το ίδιο εύκολα με τον τρόπο που την δώσατε.

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ζητήσετε να ενημερωθείτε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικά με την διαθεσιμότητα προϊόντων τα οποία τυχόν βρίσκονται σε έλλειψη την στιγμή υποβολής της παραγγελίας σας. Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, ώστε να ενημερώνεστε για τα νέα του atelier-nethys.com, τα νέα προϊόντα, καθώς και τυχόν προσφορές, μέσω της αποστολής διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Σας παρέχεται πάντοτε η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης και διακοπής της λήψης ενημερωτικών – διαφημιστικών μηνυμάτων.

Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

Επίσης, κατά την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πιθανό να συλλέγονται πληροφορίες από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης cookies εδώ.

Πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα

Η Επιχείρηση ακολουθώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, περιορίζει τη συλλογή και επεξεργασία μόνο στα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για το σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο εφόσον θεμελιώνεται σε μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία (συγκατάθεση, σύμβαση, νομική υποχρέωση, δημόσιο συμφέρον, έννομο συμφέρον) και πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από αυτούς όρους και με την τήρηση των αντίστοιχων εγγυήσεων. 

Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον νόμιμο σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, μετά από τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σου. 

Οι σκοποί αυτοί είναι:

 • η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών,
 • η επεξεργασία των εντολών των επισκεπτών,
 • η πώληση προϊόντων,
 • η εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • η ανταπόκριση στις συμβατικές υποχρεώσεις μας, όπως η εκτέλεση των παραγγελιών,
 • η καταχώρηση παραγγελίας, αποστολή παραγγελίας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δίνετε, παρακολούθηση της παραγγελίας μέχρι την παράδοση,
 • η εσωτερική έρευνα και στατιστική ανάλυση, ώστε να διαπιστώνουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος μας και να κατανοούμε πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε,
 • η συμμόρφωσή μας στις απαιτήσεις του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης, (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση),
 • η βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου,
 • η επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό την ενημέρωσή τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και για τις προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση σεβόμενη απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση ή γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμων.

Σε ποιον επικοινωνούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επικοινωνούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • στον πάροχο υπηρεσιών courier με σκοπό την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.
 • σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, δικαστήριο, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι από την κείμενη νομοθεσία, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει.
Συγκατάθεση χρήστη

Με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, θα κληθείτε να παρέχετε την συγκατάθεση σας στην επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιχείρηση, ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους σε έντυπη, αυτοματοποιημένη ή τηλεματική μορφή (ειδικότερα μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και κάθε άλλου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας) είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο η Επιχείρηση θα αναθέσει για λογαριασμό της την επεξεργασία βάσει ρητών συμβατικών προβλέψεων και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό και σε κάθε περίπτωση με σεβασμό στο απόρρητο και στις βασικές αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), κάθε πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία (υποκείμενο των δεδομένων) έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια προσωπικά του δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν (άρθρο 15 Κανονισμού, δικαίωμα πρόσβασης).
 • Έχει δικαίωμα να ζητήσει, και η Επιχείρηση μας να εκτελέσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων (άρθρο 16 Κανονισμού, δικαίωμα διόρθωσης).
 • Έχει δικαίωμα να αρνηθεί ή / και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία, τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων του σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας τους (άρθρο 21 Κανονισμού, δικαίωμα εναντίωσης αντίρρησης).
 • Έχει δικαίωμα να ζητήσει, και η Επιχείρηση μας να εκτελέσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (άρθρο 18 Κανονισμού, δικαίωμα περιορισμού).
 • Έχει δικαίωμα να ζητήσει, και η Επιχείρηση μας να εκτελέσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διαγραφή δεδομένων του από τη βάση μας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί, ή έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων (άρθρο 17 Κανονισμού, δικαίωμα λήθης).
 • Έχει δικαίωμα να λαμβάνει χωρίς επιβάρυνση σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει (άρθρο 20 Κανονισμού, δικαίωμα φορητότητας).
 • Έχει δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε, χωρίς επιβάρυνση τη συγκατάθεση που μας έχει δώσει για να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά του δεδομένα. Αυτό αφορά τις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται κατόπιν συγκατάθεσης και όχι βάσει της συμβατικής μας σχέσης ή προσωπικών δεδομένων που η Επιχείρηση οφείλει με βάση την κείμενη νομοθεσία να διατηρεί για σκοπούς ελέγχου και συμμόρφωσης επί παραδείγματι σε φορολογικές ή άλλες διατάξεις (πχ εκτέλεση παραγγελίας, έκδοση τιμολογίου).
 • Έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Εποπτική Αρχή με την επωνυμία Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση www.dpa.gr.

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούται δηλαδή να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα των Προσωπικών του Δεδομένων, να αντιτίθεται στη χρήση αυτών σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, να ζητά και να επιβεβαιώνει τη μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της επιχείρησης, να ζητά τη διόρθωση ή συμπλήρωσή τους, να πληροφορείται τον χρόνο και τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών δεδομένων από την επιχείρηση καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Για όλα τα ανωτέρω δικαιώματα σας και την άσκησή τους απευθυνθείτε στην έδρα μας Σάμου 24Α, Κορυδαλλός ή στο e-mail atelier.nethys@gmail.com υπόψη Ανάργυρου Μαυρονικόλα, τηλ. 6979729502. Η Επιχείρηση θα απαντήσει εγγράφως στο αίτημά σας εντός 20 ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο να απαντήσουμε θα σας ενημερώσουμε για αυτό εγγράφως.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

Αποθηκεύουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ η συμβατική σχέση μαζί μας. Εάν λήξει η συμβατική μας σχέση, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία με σκοπό τη συμμόρφωση μας, ενδεικτικά, σε φορολογικούς νόμους, διατάξεις παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. 

Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα τα οποία αποθηκεύουμε για την αποστολή newsletter, προσφορές, η διατήρησή τους, γίνεται για όσο χρονικό διάστημα νομιμοποιούμαστε δυνάμει της ρητής συγκατάθεσης σας. Εν γένει, σε περίπτωση ανάκλησης συγκατάθεσης είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έγινε ανάκληση της συγκατάθεσης σας.

Ενημερωτικό υλικό (Newsletters)

H Επιχείρηση δεσμεύεται να λαμβάνει τη ρητή συγκατάθεση σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας μέσω newsletters. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να δοθεί εφόσον έχετε λάβει γνώση της πολιτικής μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια, την προστασία και το απόρρητο των Προσωπικών Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγει η Επιχείρηση είναι εμπιστευτικές, η δε χρήση τους γίνεται στο μέτρο του νομίμως προβλεπομένου και με σκοπό την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως αναφέρονται παραπάνω.

Η Επιχείρηση δεν αποκαλύπτει στοιχεία των πελατών της παρά μόνο στην περίπτωση της ρητής συγκατάθεσης τους ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή τον νόμο.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά την εισαγωγή ή τροποποίησή τους, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες ή εταιρείες που δεν ανήκουν στην επιχείρησή μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη και δεν σημαίνει ότι η επιχείρησή μας εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα σε ιστότοπο άλλον από το atelier-nethys.com. Η Επιχείρηση δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς και δεν είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα τους και την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όλες οι ενέργειες που κάνετε σε άλλον ιστότοπο από αυτόν της Επιχείρησης, γίνονται με αποκλειστική δική σας ευθύνη.

Ερωτήσεις και επικοινωνία

Για κάθε ερώτηση σχετικά με την παρούσα πολιτική ή την εν γένει προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας επιθυμείτε:

Όνομα: Ανάργυρος

Επώνυμο: Μαυρονικόλας

Τηλ.: 6979729502

Διεύθυνση: Σάμου 24Α,  Κορυδαλλός 18120, Αθήνα

E-mail: atelier.nethys@gmail.com

Τροποποίηση

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα σελίδα.

Η παρούσα πολιτική αποτελεί τα πρώτα βήματα με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση της Επιχείρησης μας. Η διαδικασία της εναρμόνισης είναι δυναμική και θα εξελιχθεί με βάση την εξέλιξη της κείμενης νομοθεσίας των εφαρμοστικών της κανόνων και της νομολογίας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τέθηκε σε ισχύ στις 15 Οκτωβρίου 2023. Σε περίπτωση τροποποίησης της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Απορρήτου, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.


Τελευταία ενημέρωση: 06/02/2024

astro o kosmogatos

CraftingCrafting StoriesStories and ArtArt

www.atelier-nethys.com